Naujienos

ES INVESTICIJOS

UAB „IVO“ ir ko, stabiliai dirbanti ekologiškų čiužinių gamybos ir baldų prekybos srityje, nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. įgyvendina projektą „UAB „IVO“ ir ko energijos vartojimo audito atlikimas“ (04.2.1-LVPA-K-804-02-0010).

Šiuo metu įmonė ieško būdų sumažinti išlaidas energijai. Kad būtų galima efektyviai tai atlikti, turi būti atliktas energijos vartojimo auditas. Šis auditas leistų įmonei identifikuoti vietas, kur galima sumažinti energijos sąnaudas ir taip padidinti ekonominės veiklos pelningumą. Įmonė, atlikusi auditą, įdiegs energijos taupymo priemones pagal audito išvadas ir rekomendacijas.

Projekto „UAB „IVO“ ir ko energijos vartojimo audito atlikimas“ tikslas yra atlikti įmonės energijos vartojimo auditą, siekiant sumažinti energetines sąnaudas.

UAB „IVO“ ir ko iš Europos regioninės plėtros fondo 6 510,00 eurų finansavimą gavo energijos vartojimo auditui atlikti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Auditas pramonei LT“, kuria yra skatinama įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Vykdomo projekto rezultatas – atliktas energijos vartojimo auditas, leis įmonei sumažinti energetines sąnaudas.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonėje įdiegtų energijos taupymo sprendimų skaičių. UAB „IVO“ ir ko savo lėšomis įdiegs audito rekomendacijose nurodytus energijos taupymo sprendimus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.