UAB Natūralus miegas kuria ir diegia e.komercijos modelį

Nuo 2022 m. vasario mėnesio UAB „Natūralus miegas“ įgyvendina projektą „UAB Natūralus miegas e.komercijos modelio diegimas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1163“

Priemonė: E. Komercijos modelis COVID-19

Projekto tikslas: Įdiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, kurie įtakos įmonės pajamų augimą. Visos sistemos turės atskiras integracijas su centralizuota ERP sistema, kas leis tiek el. parduotuvių tiek B2B sistemų pilną administravimą bei užsakymų valdymą.

Projekto veikla: kliento multi savitarnos sistemos ir juridinio kliento savitarnos sistemos (B2B) sukūrimo, įdiegimo ir pilnavertės integracijos su kliento naudojama ERP sistema parengimas.

Projekto finansavimas: Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė: 50 800 EUR

Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 38 100 EUR

Projekto trukmė: 12 mėn.