Partnerių paieška EĮT renginiuose , siekiant surasti inovatyvius technologinius sprendimus naujų produktų kūrimui

UAB “IVO ir ko” įgyvendina projektą „Partnerių paieška EĮT renginiuose , siekiant surasti inovatyvius technologinius sprendimus naujų produktų kūrimui” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0121), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjis – 2022 m. vasaris

Projekto tikslas –   plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečiose tarptautinėse MTEPI  iniciatyvose priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios savo nuostatomis skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su inovatyvių technologinių sprendimų paieška naujų produktų kūrimui.

Projekto vykdytojas: UAB “IVO ir ko”

Bendra projekto vertė: 20.935,60 Eur

Finansuojama projekto dalis: 10.000,00 Eur