„Pramonės skaitmeninimas LT“
UAB „IVO” ir ko sėkmingai įgyvendina projektą „Skaitmeninimo technologijų diegimas į UAB „IVO“ ir ko veiklą“ (03.3.1-LVPA-K-854-02-0111).

Projektu siekiama skaitmenizuoti modernius ir pažangius čiužinius gaminančios UAB „IVO” ir ko gamybinius procesus, įsigyjant būtinas skaitmeninimo technologijas ir sprendinius, ženkliai pakeliant darbo našumą. Technologinė skaitmenizacija vykdoma pagal atlikto technologinio audito rekomendacijas. Numatyta įsigyti investicijas, būtinas konkurencingesnių čiužinių gamybai vykdyti.
UAB „IVO ir ko“ ES struktūrinių fondų paramą – 217 560 eurų projeke numatytų investicijų įsigijimui gavo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“, kuria yra skatinama pramonės technologijų skaitmenizacija. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Vykdomo projekto rezultatas – išaugęs vienos iš pažangiausių Lietuvos įmonių UAB „IVO” ir ko konkurencingumas ir darbo našumas bei spartesnė lietuviško verslo plėtra, taip pat pelnytas geresnis pripažinimas Europoje. Bus kuriami ir gaminami nauji, kur kas pažangesni ir ergonomiškesni čiužiniai.