Priemonės „Naujos galimybės LT“ pagalba įmonė pristatė savo naujausią produkciją užsienio parodose

UAB „IVO“ ir ko, stabiliai auganti ekologiškų čiužinių gamybos srityje, įgyvendino projektą „UAB „IVO” ir ko eksporto plėtra“  Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0284 (Projekto vertė 82 944 eurai). Šio projekto tikslas – pasinaudojant ES parama paskatinti eksporto plėtrą į potencialo turinčias rinkas.

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, pagrindinis bendrovės dėmesys skiriamas plėtros užsienio rinkose galimybių paieškai. Dalyvavimas parodose yra vienas iš efektyviausių būdų didinti savo pardavimus užsienio rinkose. Investavusi ES struktūrinių fondų paramą eksporto plėtrai pagal 2014-2020 metų ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės LT“, UAB „IVO” ir ko planuoja dalyvauti aštuoniose parodose, vykstančiose įvairiose Europos valstybėse.

Pasak UAB „IVO” ir ko direktoriaus Viktoro Verpetinskio, projekto įgyvendinimo metu įmonė ženkliai išplėtė pozicijas esamose ir naujose rinkose, užmezgė perspektyvius partnerystės ryšius bei padidino tiesioginių klientų užsakymų portfelį.

UAB „IVO“ ir ko iš Europos regioninės plėtros fondo 41 472 eurų finansavimą dalyvavimui parodose gavo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“, kuria yra skatinama įmonių produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Tikimės, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis ir toliau didinti UAB „IVO” ir ko pardavimų ir eksporto augimą bei pasiūlyti pirkėjams naujus inovatyvius produktus, taip išliekant konkurencingiems rinkoje.